لیست محصولات این تولید کننده نیک چیک

لیست مقایسه محصولات

انصراف
 • خرید محصول

  بال جوجه کبابی نیک چیک تازه‌ترین تولید لطفا دقت فرمائید قیمت درج شده برای 1 کیلوگرم وزن از این محصول می‌باشد. در هنگام سفارش وزن تقریبی را انتخاب نمایید، وزن دقیق بسته‌بندی در هنگام تحویل مشخص می‌گردد.

  620,000 ریال ناموجود
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  ران بوقلمون با پوست و استخوان کیلویی تازه‌ترین تولید لطفا دقت فرمائید قیمت درج شده برای 1 کیلوگرم وزن از این محصول می‌باشد. حدود وزن این محصول 2 تا 3 کیلو میباشد. در هنگام سفارش وزن تقریبی را انتخاب نمایید، وزن دقیق بسته‌بندی در هنگام تحویل مشخص می‌گردد.

  630,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 • خرید محصول

  ران مرغ با پوست این محصول از ران کامل مرغ(ران راست و چپ) تهیه می شود که فاقد دمبالچه و خون مردگی می باشد. هر عدد ران پاک شده وزنی حدود 300 الی400 گرم دارد. در هر کیلو 3 الی 4 قطعه موجود است. این محصول در دمای 0 تا 4 درجه (یخچال) تا 72 ساعت و در دمای 18- درجه (فریزر) تا 4 ماه قابل نگهداری است. مبلغ درج شده برای این محصول مبلغ یک کیلو از آن می‌باشد.

  595,000 ریال ناموجود
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  ران مرغ بدون پوست این محصول از ران کامل مرغ(ران راست و چپ) تهیه می شود که فاقد پوست، دمبالچه و خون مردگی می باشد. هر عدد ران پاک شده وزنی حدود 300 الی400 گرم دارد. در هر کیلو 3 الی 4 قطعه موجود است. این محصول در دمای 0 تا 4 درجه (یخچال) تا 72 ساعت و در دمای 18- درجه (فریزر) تا 4 ماه قابل نگهداری است. مبلغ درج شده برای این محصول مبلغ یک کیلو از آن می‌باشد.

  640,000 ریال ناموجود
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  فیله ران مرغ این محصول از بخش فوقانی ران مرغ که فاقد پوست و خون مردگی می باشد، تهیه می‌شود. هر قطعه از این محصول حدود 160 تا 180 گرم وزن دارد. در هر کیلو 5 الی 8 قطعه موجود است. این محصول در دمای 0 تا 4 درجه (یخچال) تا 72 ساعت و در دمای 18- درجه (فریزر) تا 4 ماه قابل نگهداری است.

  1,150,000 ریال ناموجود
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  ران مرغ بدون پوست این محصول از بخش زیرین ران مرغ تهیه می شود که هر ساق ران پاک شده وزنی بین 120 الی 150 گرم دارد و فاقد پوست، چربی و خون مردگی می باشد. در هر کیلو 6 الی 8 قطعه موجود است. این محصول در دمای 0 تا 4 درجه (یخچال) تا 72 ساعت و در دمای 18- درجه (فریزر) تا 4 ماه قابل نگهداری است.

  670,000 ریال ناموجود
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  سینه بوقلمون با پوست و استخوان کیلویی تازه‌ترین تولید لطفا دقت فرمائید قیمت درج شده برای 1 کیلوگرم وزن از این محصول می‌باشد. حدود وزن این محصول بین 2 تا 3 کیلو میباشد. در هنگام سفارش وزن تقریبی را انتخاب نمایید، وزن دقیق بسته‌بندی در هنگام تحویل مشخص می‌گردد.

  650,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 • خرید محصول

  سینه مرغ با استخوان و بدون پوست این محصول از سینه مرغ بدون پوست (بی جناغ) تهیه می‌شود. هر عدد سینه پاک‌شده وزنی بین 400 الی 450 گرم دارد و فاقد خون مردگی می باشد. در هر کیلو 3 الی 4 قطعه سینه مرغ بدون پوست موجود است. این محصول در دمای 0 تا 4 درجه (یخچال) تا 72 ساعت و در دمای 18- درجه (فریزر) تا 4 ماه قابل نگهداری است. مبلغ درج شده برای این محصول مبلغ یک...

  750,000 ریال ناموجود
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  شینسل مرغ این محصول از عضله سینه مرغ بدون استخوان با بازوی مرغ تهیه می گردد که فاقد پوست و خون مردگی می باشد. یک کیلو از این محصول دارای 3 الی 5 عدد شینسل مرغ می باشد که هرکدام وزنی حدود 250 الی 300 گرم دارد. این محصول در دمای 0 تا 4 درجه (یخچال) تا 72 ساعت و در دمای 18- درجه (فریزر) تا 4 ماه قابل نگهداری است. مبلغ درج شده برای این محصول مبلغ یک کیلو از...

  1,180,000 ریال ناموجود
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  فیله باریک مرغ این محصول از فیله سینه مرغ که فاقد خون‌مردگی می‌باشد تهیه شده است. هر کیلوگرم از این محصول دارای 25 تا 30 عدد فیله باریک است. این محصول در دمای 0 تا 4 درجه (یخچال) تا 72 ساعت و در دمای 18- درجه (فریزر) تا 4 ماه قابل نگهداری است. مبلغ درج شده برای این محصول مبلغ یک کیلو از آن می‌باشد.

  1,210,000 ریال ناموجود
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  ماهی قزل آلا این محصول یا ماهی قزل‌آلا پس از ثبت سفارش شما از آب گرفته می‌شود و بنا به درخواست شما خرد یا تیغ‌کش می‌گردد . هر ماهی حدود 0.7 تا 1.1 کیلوگرم است. این محصول در دمای 0 تا 4 درجه (یخچال) تا 72 ساعت و در دمای 18- درجه (فریزر) تا 4 ماه قابل نگهداری است.

  997,000 ریال ناموجود
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  مرغ 4 تکه با پوست این محصول شامل مرغ 4 تکه شده و پوست کنی نشده است و فاقد هر گونه خونمردگی و ضرب دیدگی و پر می‌باشد. این محصول در دمای 0 تا 4 درجه (یخچال) تا 72 ساعت و در دمای 18- درجه (فریزر) تا 4 ماه قابل نگهداری است. مبلغ درج شده برای این محصول مبلغ یک کیلو از آن می‌باشد ، در هنگام سفارش وزن تقریبی را انتخاب نمایید و وزن دقیق در هنگام تحویل مشخص...

  720,000 ریال ناموجود
  بیشتر
  ناموجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف