قطعات مرغ گرم کشتار روز در بسته‌بندی‌های بهداشتی

مرغ و قطعات بسته بندی 

 • خرید محصول

  گردن مرغ بدون ضایعات نیک چیک تازه‌ترین تولید لطفا دقت فرمائید قیمت درج شده برای 1 کیلوگرم وزن از این محصول می‌باشد. در هنگام سفارش وزن تقریبی را انتخاب نمایید، وزن دقیق بسته‌بندی در هنگام تحویل مشخص می‌گردد.

  250,000 ریال ناموجود
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  مرغ کامل این محصول شامل مرغ کامل بدون احشا داخلی می باشد. هر مرغ کامل حدود۱.۳ تا ۲.۵ کیلوگرم است.مبلغ درج شده برای این محصول مبلغ یک کیلو از آن می باشد ، در هنگام سفارش وزن تقریبی را انتخاب نمایید. به ازای هر عدد که در قسمت تعداد وارد می کنید  یک کیلو گرم محاسبه خواهد شد

  840,000 ریال ناموجود
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  مرغ 4 تکه با پوست این محصول شامل مرغ 4 تکه شده و پوست کنی نشده است و فاقد هر گونه خونمردگی و ضرب دیدگی و پر می‌باشد. این محصول در دمای 0 تا 4 درجه (یخچال) تا 72 ساعت و در دمای 18- درجه (فریزر) تا 4 ماه قابل نگهداری است. مبلغ درج شده برای این محصول مبلغ یک کیلو از آن می‌باشد ، در هنگام سفارش وزن تقریبی را انتخاب نمایید و وزن دقیق در هنگام تحویل مشخص...

  1,008,000 ریال ناموجود
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  مرغ 4 تکه بدون پوست این محصول شامل مرغ 4 تکه و پوست کنی شده است و فاقد هر گونه خونمردگی و ضرب دیدگی و پر می‌باشد. این محصول در دمای 0 تا 4 درجه (یخچال) تا 72 ساعت و در دمای 18- درجه (فریزر) تا 4 ماه قابل نگهداری است. مبلغ درج شده برای این محصول مبلغ یک کیلو از آن می‌باشد ، در هنگام سفارش وزن تقریبی را انتخاب نمایید و وزن دقیق در هنگام تحویل مشخص می‌گردد.

  1,090,000 ریال ناموجود
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  سینه مرغ با استخوان و بدون پوست این محصول از سینه مرغ بدون پوست (بی جناغ) تهیه می‌شود. هر عدد سینه پاک‌شده وزنی بین 400 الی 450 گرم دارد و فاقد خون مردگی می باشد. در هر کیلو 3 الی 4 قطعه سینه مرغ بدون پوست موجود است. این محصول در دمای 0 تا 4 درجه (یخچال) تا 72 ساعت و در دمای 18- درجه (فریزر) تا 4 ماه قابل نگهداری است. مبلغ درج شده برای این محصول مبلغ یک...

  1,100,000 ریال ناموجود
  بیشتر
  ناموجود
 • حراج!
  خرید محصول

  مرغ 8 تکه بدون پوست این محصول شامل مرغ 8 تکه و پوست کنی شده است و فاقد هر گونه خونمردگی و ضرب دیدگی می‌باشد. این محصول در دمای 0 تا 4 درجه (یخچال) تا 72 ساعت و در دمای 18- درجه (فریزر) تا 4 ماه قابل نگهداری است. مبلغ درج شده برای این محصول مبلغ یک کیلو از آن می‌باشد ، در هنگام سفارش وزن تقریبی را انتخاب نمایید و وزن دقیق در هنگام تحویل مشخص می‌گردد.

  1,090,000 ریال ناموجود
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  ران مرغ بدون پوست این محصول از ران کامل مرغ(ران راست و چپ) تهیه می شود که فاقد پوست، دمبالچه و خون مردگی می باشد. هر عدد ران پاک شده وزنی حدود 300 الی400 گرم دارد. در هر کیلو 3 الی 4 قطعه موجود است. این محصول در دمای 0 تا 4 درجه (یخچال) تا 72 ساعت و در دمای 18- درجه (فریزر) تا 4 ماه قابل نگهداری است. مبلغ درج شده برای این محصول مبلغ یک کیلو از آن می‌باشد.

  940,000 ریال ناموجود
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  ران مرغ با پوست این محصول از ران کامل مرغ(ران راست و چپ) تهیه می شود که فاقد دمبالچه و خون مردگی می باشد. هر عدد ران پاک شده وزنی حدود 300 الی400 گرم دارد. در هر کیلو 3 الی 4 قطعه موجود است. این محصول در دمای 0 تا 4 درجه (یخچال) تا 72 ساعت و در دمای 18- درجه (فریزر) تا 4 ماه قابل نگهداری است. مبلغ درج شده برای این محصول مبلغ یک کیلو از آن می‌باشد.

  840,000 ریال ناموجود
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  ران مرغ بدون پوست این محصول از بخش زیرین ران مرغ تهیه می شود که هر ساق ران پاک شده وزنی بین 120 الی 150 گرم دارد و فاقد پوست، چربی و خون مردگی می باشد. در هر کیلو 6 الی 8 قطعه موجود است. این محصول در دمای 0 تا 4 درجه (یخچال) تا 72 ساعت و در دمای 18- درجه (فریزر) تا 4 ماه قابل نگهداری است.

  1,000,000 ریال ناموجود
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  شینسل مرغ این محصول از عضله سینه مرغ بدون استخوان با بازوی مرغ تهیه می گردد که فاقد پوست و خون مردگی می باشد. یک کیلو از این محصول دارای 3 الی 5 عدد شینسل مرغ می باشد که هرکدام وزنی حدود 250 الی 300 گرم دارد. این محصول در دمای 0 تا 4 درجه (یخچال) تا 72 ساعت و در دمای 18- درجه (فریزر) تا 4 ماه قابل نگهداری است. مبلغ درج شده برای این محصول مبلغ یک کیلو از...

  1,750,000 ریال ناموجود
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  کتف و بال مرغ این محصول از کتف و بال و نوک بال مرغ که فاقد پر و خون‌مردگی می‌باشد تهیه شده است. هر کیلوگرم از این محصول دارای 10 تا 12عدد کتف و بال است. این محصول در دمای 0 تا 4 درجه (یخچال) تا 72 ساعت و در دمای 18- درجه (فریزر) تا 4 ماه قابل نگهداری است. مبلغ درج شده برای این محصول مبلغ یک کیلو از آن می‌باشد.

  850,000 ریال ناموجود
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  فیله باریک مرغ این محصول از فیله سینه مرغ که فاقد خون‌مردگی می‌باشد تهیه شده است. هر کیلوگرم از این محصول دارای 25 تا 30 عدد فیله باریک است. این محصول در دمای 0 تا 4 درجه (یخچال) تا 72 ساعت و در دمای 18- درجه (فریزر) تا 4 ماه قابل نگهداری است. مبلغ درج شده برای این محصول مبلغ یک کیلو از آن می‌باشد.

  1,800,000 ریال ناموجود
  بیشتر
  ناموجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف
جستجوی پیشرفته
فیلترهای فعال:
  موجود بودن
  وضعیت
  سازنده
  وزن
  قیمت