امروزه در کشور های توسعه یافته بخش های مختلف سیستم پرورش طیور با سیستم یکپارچه  مدیریت و کنترل می گردد . زنجیره یکپارچه، تولید گوشت مرغ به شرکت هایی گفته می شود که دارای چند حلقه تولیدی نظیر کارخانه خوراک آماده ، مزارع پروش  مرغ مادر و تولید جوجه یکروزه ، مزارع مرغ گوشتی ، کشتارگاه صنعتی می باشند  این حلقها می تواند بصورت مشارکتی یا مالکیتی باشد

با توجه به نیاز روافزون جامعه به گوشت مرغ و همچنین به منظور توسعه صنعت طیور و نیاز مبرم این صنعت در همبستگی منظم و هدفمند اجزای زنجیره ، شرکت دهکده موفقیت سپاهان با اتکا به تجارب چندین ساله در امر تولید  جوجه یک روزه و مرغ زنده،  اقدام به ایجاد زنجیره یکپارچه تولید گوشت مرغ در مرکز کشور نموده است این مجموعه در حال حاضر با در اختیار گرفتن مزارع پرورش مرغ مادر ، واحدهای پرورش مرغ گوشتی ، کارخانجات تولید خوراک طیور و همچنین مکانیزم پخش مویرگی، اهداف بلندی را در این صنعت در پیش گرفته و تمامی مراحل تولید گوشت مرغ را از جوجه یک روزه تا گوشت مرغ با اصول علمی و استاندارد مدیریت و کنترل می نمایید.

ارزش زنجیره های تولید در حذف واسطه ها و تقسیم سود حاصله بین تولیدکنندگان است و این موضوع علاوه بر کاهش هزینه ها به سودآوری تولید نیز می انجامد