از آنجایی که زنجیره تولید مرغ تمام حلقه ها از تامین نهاده،تولید جوجه ، پرورش و نهایتا بازار مصرف  نهایتا بازار مصرف را شامل می شود. با رقابتی شدن کسب و کار ها اهمیت ارتباط موثر با مشتری ها ، نیز بیشتر می شود . در این فضا جهت ارتباط با مشتری نهایی این مجموعه از سال 1399  اقدام به کشتار، توزیع مرغ و قطعات آن، توسط یک شبکه پخش مویرگی گسترده و نیز اپلیکیشن نیک چیک هدف خود را با تحقق بخشیدن از مزرعه تا سفره دنبال می نماید. در حال حاظر این مجموعه کشتارگاه شرکت تعاونی شهرضا را  جهت تمرکز کشتار مرغ تولیدی خود اجاره نموده است.که این مرغ تولیدی با برند نیک چیک به بازار عرضه می گردد .

 این  برندسازی در صنعت مرغداری مانند هر صنعت دیگری سبب جلب اعتماد مردم شده و علاوه بر افزایش سهم خود در بازار داخلی ،  سهم بازار خود رادر بازارکشور های همسایه نیز ارتقاء داده است

این مجموعه به منظور توسعه زنجیره پرورش خود،  در حال ساخت یک واحد کشتارگاه طیور به ظرفیت 6000 قطعه مرغ در ساعت و همچنین یک فارم پروش مرغ مادر در شهرستان کاشان می باشد  از مهم ترین مزایایی زنجیره تولید تنظیم سود تولید، جلوگیری از خام فروشی، افزایش بهره‌وری، حداکثر رسیدن ارزش افزوده و افزایش اشتغال‌زایی  می باشد