پرورش صنعتی مرغ گوشتی به دو بخش پرورش مرغ مادر و پرورش نیمچه مرغ گوشتی تقسیم می شود در پرورش مرغ مادر پس از خرید جوجه یکروز از شرکتهای مرغ اجداد پس از 6 ماه پرورش، به مدت 10ماه تولید تخم مرغ نطفه دار جهت ارسال به جوجه کش صورت میگیرد که انتخاب درست سویه و عملکرد مطلوب در پرورش سبب می شود که نهایتا تولید جوجه ای باکیفیت جهت پرورش مرغ نیمچه گوشتی حاصل شود .جوجه گوشتی همان مرغ موجود در بازار است

با توجه به الزامات بهداشتی و هزینه های سرمایه گذاری اولیه ،  پس از بررسی های لازم از لحاظ رعایت اصول بهداشتی  و با رویکرد استفاده از ظرفیت های خالی ، مزرعه شرکت سازندگی زاگرس ، در منطقه ای بکر در استان چهارمحال وبخیاری ، را تحت نظارت متخصصان خبره خود انتخاب و نسبت به سرمایه گذاری در این مجموعه اقدام نموده است.

در حال حاضر این مجموعه با انتخاب یکی از بهترین نژاد های طیورگوشتی،  در4 سن  مرغ مادرمختلف،با  32 سالن  و با ظرفیت 130.000 مرغ مادر ،  سالانه 13.000.000   قطعه تخم مرغ نطفه دار تولید می نماید. در تمامی طول سال با ایجاد شرایط خاص قرنطینه ای و بهداشتی تخم های نطفه دار را به واحد جوجه کشی جهت تولید جوجه یکروزه ارسال میگردد.

از انجایی که کیفیت فرایند تبدیل تخم مرغ به جوجه یک روزه تاثیر بسزایی در سلامت جوجه و ارتقا بهروری در زمان پرورش دارد این مجموعه با انتخاب و انعقاد قرارداد با مدرن ترین و برترین جوجه کشی در سال 1401 با دستگاههای پیترسایم در شهر تنکابن استان مازندران با نام طیور بهشت توانسته است راندمان خود را دراین حوزه ارتقا داده و جوجه تولید شده با برند نیک جیک را با کامیون مکانیزه و هوشمند که پس از بازدید  تولید کنندگان این خودرو در کشور آلمان وهلند با بومی سازی شرایط اقلیمی ایران توسط متخصصان این مجموعه طراحی شده است به واحدهای پرورش انتقال میدهد . از جمله مزایای این کامیون با داشتن حسگرهای مختلف تثبیت شرایط محیطی(دما و اکسیزن) است. کلیه داده ها از زمان بارگیری تا تحویل به واحد مرغداری برای کنترل تولید کننده قابل رویت میباشد که به طور چشمگیر باعث بهبود عملکرد وکاهش تلفات در واحد مرغ گوشتی را دارد . در حال حاظر به عنوان اولین و تنها کامیون حمل جوجه در کشور فعالیت می نماید.